Oficiri pred kasarnom
Period: 1914 - 1918
Id: 2291, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Oficiri u logoru, Kotašica april 1915. godine
Datum: 1915
Id: 2418, Vlasnik: 0922
Previjanje ranjenika
Period: 1914 - 1918
Id: 2423, Vlasnik: 0922
Srpski oficiri, Kotašica april 1915. godine
Datum: 1915
Id: 2419, Vlasnik: 0922
Ranjenici za ručkom
Period: 1915 - 1918
Id: 2290, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić