Bivak srpske vojske na Krfu 1916. godine
Datum: 1916
Id: 2342, Vlasnik: 0922
Bivak srpskih oficira ispod Kajmak-čalana
Period: 1914 - 1918
Id: 2383, Vlasnik: 0922
Bugarski rov na Kajmak-čalanu sa leševima bugarskih vojnika
Datum: 1915
Id: 2379, Vlasnik: 0922
Čišćenje pred Dračem posle prelaza Albanije
Period: 1914 - 1918
Id: 2367, Vlasnik: 0922
Dolazak srpske vojske sa Krfa u Solun 1916. godine
Datum: 1916
Id: 2341, Vlasnik: 0922
Gađanje nemačkih aeroplana u Makedoniji
Period: 1914 - 1918
Id: 2350, Vlasnik: 0922
Groblje palih srpskih vojnika na Kajmak-čalanu 1916. godine
Datum: 1916
Id: 2345, Vlasnik: 0922
Izvlačenje srpskih poljskih topova na Kajmak-čalanu
Datum: 1916
Id: 2372, Vlasnik: 0922
Krsno ime, sečenje kolača u puku na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2333, Vlasnik: 0922