Priprema pomrlih vojnika za sahranu u
Period: 1916 - 1918
Id: 2146, Vlasnik: Petar Savić
Priprema za sahranu pomrlih vojnika od gladi i tifusa
Period: 1916 - 1918
Id: 2145, Vlasnik: Petar Savić
Priprema za sahranu pomrlih vojnika od gladi i tifusa 02
Period: 1916 - 1918
Id: 2150, Vlasnik: Petar Savić
Priprema za sahranu pomrlih vojnika od gladi i tifusa 03
Period: 1916 - 1918
Id: 2151, Vlasnik: Petar Savić
Priprema za sahranu pomrlih vojnika od gladi i tifusa 04
Period: 1916 - 1918
Id: 2153, Vlasnik: Petar Savić
Umrli srpski vojnik
Period: 1916 - 1918
Id: 2148, Vlasnik: Petar Savić
Umrli vojnici
Naziv: Umrli vojnici
Period: 1916 - 1918
Id: 2152, Vlasnik: Petar Savić