Srpski oficiri na Solunskom frontu 1917. godine
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2254, Vlasnik: 0922
Toma u Solunu 1917. godine
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2253, Vlasnik: 0922
U rovu na Dobrom Polju, 1917. godine
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2244, Vlasnik: 0922
Vojska u časovima odmora
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2262, Vlasnik: 0922
Iskrcavanje Srpske vojske
Autor: N/N
Period: 1916 - 1918
Id: 2144, Vlasnik: 0922
Milunka Savić
Autor: N/N
Period: 1916 - 1918
Id: 2139, Vlasnik: 0922
Na Krfu 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2306, Vlasnik: 0922
Ostaci srušenog aviona
Autor: N/N
Period: 1916 - 1918
Id: 2141, Vlasnik: 0922
Piloti ispred aviona
Autor: N/N
Period: 1916 - 1918
Id: 2142, Vlasnik: 0922
Podporučnik Đorđe sa saborcima u bolnici Sidi-Abdallah, Tunis, Afrika
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2126, Vlasnik: Petar Savić
Priprema sahrane umrlih i poginulih
Autor: N/N
Period: 1916 - 1918
Id: 2143, Vlasnik: 0922
Smotra spske vojske u Solunu
Autor: N/N
Period: 1916 - 1918
Id: 2307, Vlasnik: 0922
Srpski kamp Nador, Bizerta
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2138, Vlasnik: 0922
Srpski kamp u Bizerti 01
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2135, Vlasnik: 0922
Srpski kamp u Bizerti 02
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2136, Vlasnik: 0922
Srpski kamp u Bizerti 03
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2137, Vlasnik: 0922
Srpski oficir među decom čistačima cipela u Bizerti
Autor: N/N
Period: 1916 - 1918
Id: 2305, Vlasnik: 0922
Srpski ranjenici u bolnici Sidi-Abdallah, Tunis, Afrika
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2125, Vlasnik: Petar Savić
Mladenovačka porodica proslavlja Božić
Autor: N/N
Period: 1920 - 1925
Id: 2708, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Poseta Josipa Broza Tita grobu Neznanog junaka na Avali 13.05.1945. 01
Autor: N/N
Datum: 13.05.1945.
Id: 2611, Vlasnik: Fotomuzej