Vojvoda Mišić u Vodeni
Autor: N/N
Datum: 1918
Id: 2102, Vlasnik: 0922
Vojvoda Mi[i' na konju
Autor: N/N
Period: 1914 - 1918
Id: 2406, Vlasnik: 0922
Avion
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2248, Vlasnik: 0922
Bitolj posle bombardovanja 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2255, Vlasnik: 0922
Francuski oficir i srpski oficiri u logoru
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2260, Vlasnik: 0922
Francuski vojnik na Solunskom frontu 1918. godine
Autor: N/N
Datum: 1918
Id: 2256, Vlasnik: 0922
Francuzi na Solunskom frontu
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2263, Vlasnik: 0922
Iskrcavanje Srpske vojske 02
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2247, Vlasnik: 0922
Mašinska puška u rovu, 1918. godina
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2250, Vlasnik: 0922
Na Bijik-Dere 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2265, Vlasnik: 0922
Na osmatračnici Gruniški Vis, 1918. godine
Autor: N/N
Datum: 1918
Id: 2245, Vlasnik: 0922
Napredovanje Srpske vojske na donjoj danilovoj Kosi, 1917. godine
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2251, Vlasnik: 0922
Oficir ispred zemunice
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2261, Vlasnik: 0922
Počast poginulim, 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2246, Vlasnik: 0922
Poginuli i zarobljeni Bugarski vojnici
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2249, Vlasnik: 0922
Položaji Srpske vojske na Solunskom frontu
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2258, Vlasnik: 0922
Princ Đorđe osmatra neprijateljske položaje
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2257, Vlasnik: 0922
Sahrana poginulog srpskog vojnika
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2252, Vlasnik: 0922
Srpski oficiri i vojnici u časovima odmora
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2259, Vlasnik: 0922