Muškarac u vojnoj uniformi
Period: 1910 - 1914
Id: 1004, Vlasnik: 0922
Jurišno odeljenje Moravske divizije 1917. godine
Datum: 1917
Id: 2277, Vlasnik: 0922
Parastos i osvećenje spomenika na Budimitačkom groblju, 1917. godine
Datum: 1917
Id: 2267, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Parastos izginulim borcima, Grunište 1917. godine
Datum: 1917
Id: 2276, Vlasnik: 0922
Porušene ulice bombardovanjem u Bitolju 1918.godine
Datum: 1918
Id: 2280, Vlasnik: 0922