Odbrana Beograda, ulazak u rov, 1915. godine
Datum: 1915
Id: 2530, Vlasnik: 0922