Srpska vojska kod Peći
Datum: 1912
Id: 2112, Vlasnik: 0922
Srpski oficiri i vojnici na položaju iznad Lješa
Datum: 1912
Id: 2113, Vlasnik: 0922