Građanka
Naziv: Građanka
Period: 1880 - 1885
Id: 1073, Vlasnik: 0922
Majka sa detetom
Period: 1880 - 1885
Id: 1075, Vlasnik: 0922
Redakcioni odbor
Period: 1880 - 1890
Id: 1071, Vlasnik: 0922
Gospodin Đorđe sa zaručnicom
Datum: 1899
Id: 1072, Vlasnik: 0922
Muškarac u vojnoj uniformi sa sabljom
Period: 1890 - 1900
Id: 1074, Vlasnik: 0922