Srpski oficir čita novine
Period: 1912 - 1913
Id: 2304, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić