Gospođa sa medaljonom
Period: 1895 - 1900
Id: 1244, Vlasnik: 0922
Gospođa u građanskom odelu
Period: 1895 - 1900
Id: 1221, Vlasnik: 0922
Katarina Milovuk
Period: 1895 - 1900
Id: 1232, Vlasnik: 0922
Majka i ćerka
Period: 1895 - 1900
Id: 1239, Vlasnik: 0922
Majka i kćer
Naziv: Majka i kćer
Period: 1895 - 1900
Id: 1216, Vlasnik: 0922
Mladenci
Naziv: Mladenci
Datum: 1896
Id: 1860, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1895 - 1900
Id: 1245, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima i bradom
Period: 1895 - 1900
Id: 1238, Vlasnik: 0922
Muškarac u građanskom odelu
Period: 1895 - 1900
Id: 1226, Vlasnik: 0922
Muškarac u građanskom odelu
Period: 1895 - 1900
Id: 1227, Vlasnik: 0922
Natalija Mikić
Datum: 1898
Id: 1223, Vlasnik: 0922
Oficir sa sabljom
Period: 1895 - 1900
Id: 1241, Vlasnik: 0922
Slikar marko Murat
Period: 1895 - 1900
Id: 1236, Vlasnik: 0922
Steva i Ena sa ocem i majkom
Datum: 1896
Id: 1243, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1895 - 1900
Id: 1237, Vlasnik: 0922
Žena u građanskom odelu
Period: 1895 - 1900
Id: 1231, Vlasnik: 0922
Žena u građanskom odelu
Period: 1895 - 1900
Id: 1234, Vlasnik: 0922
Žena u građanskom odelu
Period: 1895 - 1900
Id: 1235, Vlasnik: 0922
Milutin u mornarskom odelu
Period: 1900 - 1905
Id: 1679, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Stariji muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1900 - 1905
Id: 1680, Vlasnik: Miodrag Milovanović