Srpska vojska sa topovima u logoru
Period: 1912 - 1913
Id: 1962, Vlasnik: 0922
Srpska vojska sa zarobljenim Turcima
Period: 1912 - 1913
Id: 1963, Vlasnik: 0922
Srpski logor
Naziv: Srpski logor
Period: 1912 - 1913
Id: 2000, Vlasnik: 0922
Srpski oficiri
Period: 1912 - 1913
Id: 1980, Vlasnik: 0922
Srpski oficiri i vojnici na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1977, Vlasnik: 0922
Srpski oficiri na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1976, Vlasnik: 0922
Telegrafsko odeljenje
Period: 1912 - 1913
Id: 1973, Vlasnik: 0922
Topovska posada na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1961, Vlasnik: 0922
Turski zarobljeni oficiri
Period: 1912 - 1913
Id: 1970, Vlasnik: 0922
U zeminici na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1984, Vlasnik: 0922
Ulazak srpske vojske u Jedrene
Period: 1912 - 1913
Id: 1957, Vlasnik: 0922
Uspostavljanje veze na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1997, Vlasnik: 0922
Vojni sanitet na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1969, Vlasnik: 0922
Vojnička smotra
Period: 1912 - 1913
Id: 1991, Vlasnik: 0922
Zarobljeni Turci
Period: 1912 - 1913
Id: 1999, Vlasnik: 0922