U rekognosciranju
Period: 1914 - 1918
Id: 2433, Vlasnik: 0922