Turski zarobljeni oficiri
Period: 1912 - 1913
Id: 1970, Vlasnik: 0922