Srpski oficiri na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1976, Vlasnik: 0922
Bivak srpskih oficira ispod Kajmak-čalana
Period: 1914 - 1918
Id: 2383, Vlasnik: 0922
Srpski i francuski oficiri u Solunu
Period: 1914 - 1918
Id: 2511, Vlasnik: 0922
Srpski isaveznički oficiri u logoru
Autor: N/N
Period: 1914 - 1918
Id: 2317, Vlasnik: 0922
Srpski oficir i koza
Period: 1914 - 1918
Id: 2413, Vlasnik: 0922
Srpski oficir u osmatranju prema Kajmak-čalanu
Period: 1914 - 1918
Id: 2337, Vlasnik: 0922
Srpski oficiri, Kotašica april 1915. godine
Datum: 1915
Id: 2419, Vlasnik: 0922
Francuski oficir i srpski oficiri u logoru
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2260, Vlasnik: 0922
Srpski oficiri i vojnici u časovima odmora
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2259, Vlasnik: 0922
Srpski oficiri na Solunskom frontu 1917. godine
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2254, Vlasnik: 0922
Srpski oficir među decom čistačima cipela u Bizerti
Autor: N/N
Period: 1916 - 1918
Id: 2305, Vlasnik: 0922
Srpski oficir
Naziv: Srpski oficir
Autor: Schmiedt Otto
Period: 1918 - 1920
Id: 1881, Vlasnik: Janošev