Srpski oficir sa medaljom
Period: 1885 - 1890
Id: 1554, Vlasnik: Miodrag Milovanović