Srpski oficir sa bajonetom
Period: 1865 - 1870
Id: 1616, Vlasnik: 7682
Srpski oficir sa bajonetom
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1904
Id: 1350, Vlasnik: 0922