Srpski logor
Naziv: Srpski logor
Period: 1912 - 1913
Id: 2000, Vlasnik: 0922
Srpski isaveznički oficiri u logoru
Autor: N/N
Period: 1914 - 1918
Id: 2317, Vlasnik: 0922
Srpski Logor, Moraitika, Krf
Period: 1914 - 1918
Id: 2441, Vlasnik: 0922
Francuski oficir i srpski oficiri u logoru
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2260, Vlasnik: 0922