Srpska vojska sa topovima u logoru
Period: 1912 - 1913
Id: 1962, Vlasnik: 0922