Seljanke na katunu
Period: 1914 - 1918
Id: 2478, Vlasnik: 0922