Seljanka sa detetom
Period: 1914 - 1918
Id: 2483, Vlasnik: 0922