Priprema pomrlih za sahranu
Period: 1914 - 1918
Id: 2500, Vlasnik: 0922
Priprema pomrlih vojnika za sahranu u
Period: 1916 - 1918
Id: 2146, Vlasnik: Petar Savić