Pregled iznemoglih vojnika
Period: 1916 - 1918
Id: 2149, Vlasnik: Petar Savić