Odbrana Beograda, srpski zakloni pored Save iza hotela Bristol, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2324, Vlasnik: 0922