Odbrana Beograda, srpske straže pored Save, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2321, Vlasnik: 0922