Odbrana Beograda, rasprskavanje srpskih granata nad Zemunom, 1915. godine
Autor: N/N
Datum: 1915
Id: 2322, Vlasnik: 0922