Odbrana Beograda, Savski most posle Vidovdana, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2325, Vlasnik: 0922