Na položaju u časovima odmora
Autor: N/N
Period: 1914 - 1918
Id: 2313, Vlasnik: 0922