Na Gruničkom Visu, 1917. godine
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2312, Vlasnik: 0922