Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1861 - 1870
Id: 262, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1865 - 1870
Id: 1614, Vlasnik: 7682
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1870 - 1875
Id: 1562, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Muškarac sa bradom i brkovima
Datum: 1872
Id: 1622, Vlasnik: 7682
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1870 - 1875
Id: 1641, Vlasnik: 7682
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1870 - 1875
Id: 1655, Vlasnik: 7682
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1870 - 1875
Id: 1668, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1870 - 1880
Id: 1062, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1871 - 1880
Id: 50, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1871 - 1880
Id: 284, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1871 - 1880
Id: 297, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1871 - 1880
Id: 537, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1875 - 1880
Id: 1191, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1875 - 1880
Id: 1636, Vlasnik: 7682
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1875 - 1880
Id: 1854, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1880 - 1885
Id: 1057, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Autor: Franc Regecki
Period: 1880 - 1885
Id: 1383, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1880 - 1885
Id: 1645, Vlasnik: 7682
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1881 - 1890
Id: 63, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1881 - 1890
Id: 369, Vlasnik: 0922