Ljubomir Momčilović kao pukovski sveštenik u selu Budimirci 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2315, Vlasnik: 0922