Beogradska gospodja u gradskoj nošnji
Period: 1861 - 1870
Id: 42, Vlasnik: 0922
Gospodja u gradskoj nošnji
Autor: Ana Feldman
Period: 1861 - 1870
Id: 485, Vlasnik: 0922
Gospodja u gradskoj nošnji
Autor: Rikard Musil
Period: 1861 - 1870
Id: 567, Vlasnik: 0922
Gospodja u gradskoj nošnji sa suncobranom
Period: 1861 - 1870
Id: 495, Vlasnik: 0922
Starija gospodja u gradskoj nošnji
Autor: Ana Feldman
Period: 1865 - 1870
Id: 483, Vlasnik: 0922
Gospodja u gradskoj nošnji
Period: 1871 - 1880
Id: 349, Vlasnik: 0922
Gospodja u gradskoj nošnji
Period: 1871 - 1880
Id: 376, Vlasnik: 0922
Gospodja u gradskoj nošnji
Datum: 0
Id: 492, Vlasnik: 0922
Gospodja u gradskoj nošnji
Period: 1881 - 1890
Id: 530, Vlasnik: 0922
Gospodja u gradskoj nošnji sedi u stolici
Period: 1881 - 1890
Id: 494, Vlasnik: 0922