Gospodja sa knjigama
Period: 1891 - 1900
Id: 72, Vlasnik: 0922