Gospodin Raka
Naziv: Gospodin Raka
Period: 1890 - 1895
Id: 1101, Vlasnik: 0922