Dve Gospođe
Naziv: Dve Gospođe
Period: 1875 - 1880
Id: 1189, Vlasnik: 0922
Dve gospođe u svečanim haljinama
Datum: 1898
Id: 1018, Vlasnik: 0922
Dve gospođe
Naziv: Dve gospođe
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1279, Vlasnik: 0922
Dve gospođe
Naziv: Dve gospođe
Period: 1900 - 1905
Id: 1574, Vlasnik: fotomuzej
Dve gospođe sa šeširima
Period: 1905 - 1910
Id: 1515, Vlasnik: 0922