Na maršu pred borbu na
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2103, Vlasnik: 0922
Na osmatračnici, reglaža vatre topova
Period: 1914 - 1918
Id: 2426, Vlasnik: 0922
Na položaju
Naziv: Na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2429, Vlasnik: 0922
Na položaju u časovima odmora
Autor: N/N
Period: 1914 - 1918
Id: 2313, Vlasnik: 0922
Negde na frontu
Period: 1914 - 1918
Id: 2463, Vlasnik: 0922
Nemački cepelin oboren u Solunu 1916. godine
Datum: 1916
Id: 2355, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, granate nad Zemunom, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2327, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, na Savi u vreme odmora, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2320, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, porušen Savski most, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2326, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, Pred hotelom Bristol, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2323, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, rasprskavanje srpskih granata nad Zemunom, 1915. godine
Autor: N/N
Datum: 1915
Id: 2322, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, Savski most posle Vidovdana, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2325, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, srpske straže pored Save, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2321, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, srpski zakloni pored Save iza hotela Bristol, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2324, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, ulazak u rov, 1915. godine
Datum: 1915
Id: 2530, Vlasnik: 0922
Odmor na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2399, Vlasnik: 0922