Priprema za sahranu pomrlih vojnika od gladi i tifusa
Period: 1916 - 1918
Id: 2145, Vlasnik: Petar Savić
Priprema za sahranu pomrlih vojnika od gladi i tifusa 02
Period: 1916 - 1918
Id: 2150, Vlasnik: Petar Savić
Priprema za sahranu pomrlih vojnika od gladi i tifusa 03
Period: 1916 - 1918
Id: 2151, Vlasnik: Petar Savić
Priprema za sahranu pomrlih vojnika od gladi i tifusa 04
Period: 1916 - 1918
Id: 2153, Vlasnik: Petar Savić
Pristanište u Solunu, 1918.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1918
Id: 2195, Vlasnik: 0922
Smotra spske vojske u Solunu
Autor: N/N
Period: 1916 - 1918
Id: 2307, Vlasnik: 0922
Srpski kamp Nador, Bizerta
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2138, Vlasnik: 0922
Srpski kamp u Bizerti 01
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2135, Vlasnik: 0922
Srpski kamp u Bizerti 02
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2136, Vlasnik: 0922
Srpski kamp u Bizerti 03
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2137, Vlasnik: 0922
Srpski oficir među decom čistačima cipela u Bizerti
Autor: N/N
Period: 1916 - 1918
Id: 2305, Vlasnik: 0922
Srpski ranjenici u bolnici Sidi-Abdallah, Tunis, Afrika
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2125, Vlasnik: Petar Savić
Timočko groblje u Slatini, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2181, Vlasnik: 0922
U štabu Vardarske divizije na Šumovitoj čuci k.1339
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2166, Vlasnik: 0922
U štabu Vardarske divizije, gornji Požar 1917.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2156, Vlasnik: 0922
U Tresini, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2199, Vlasnik: 0922
Umrli srpski vojnik
Period: 1916 - 1918
Id: 2148, Vlasnik: Petar Savić
Umrli vojnici
Naziv: Umrli vojnici
Period: 1916 - 1918
Id: 2152, Vlasnik: Petar Savić
Utvrđivanje pionira na Ostrovskim položajima, 1916.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1916
Id: 2180, Vlasnik: 0922