Ispitivanje komita kod Zabrdana, 1916.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1916
Id: 2165, Vlasnik: 0922
Izgled Vodene 01, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2192, Vlasnik: 0922
Izgled Vodene 02, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2193, Vlasnik: 0922
Karavan prolazi kroz Vodenu, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2194, Vlasnik: 0922
Kod Deliklikaja, oficir na konju
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2155, Vlasnik: 0922
Major Vojinović na divizijskoj osmatračnici k.907, 1916.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1916
Id: 2171, Vlasnik: 0922
major Vojinović pred zemunicom k.907, 1916.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1916
Id: 2173, Vlasnik: 0922
Milunka Savić
Autor: N/N
Period: 1916 - 1918
Id: 2139, Vlasnik: 0922
Na koti 1212,1916. godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1916
Id: 2163, Vlasnik: 0922
Na kotki sa pukovnikom Plazinom, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2167, Vlasnik: 0922
Na Krfu 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2306, Vlasnik: 0922
Na najvišoj čuci,u štabu Vardarske divizije 1917.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2157, Vlasnik: 0922
Na Šumovitoj čuci,u štabu Vardarske divizije 1917.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2159, Vlasnik: 0922
Oficir na najvišoj čuci,u štabu Vardarske divizije 1917.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2158, Vlasnik: 0922
Oficiri na Kamenitoj čuci 1917.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2160, Vlasnik: 0922
Osmatranje sa Tresine, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2169, Vlasnik: 0922
Ostaci srušenog aviona
Autor: N/N
Period: 1916 - 1918
Id: 2141, Vlasnik: 0922