Pogreb artiljeriskog potporučnika Pešića, 1918.godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1918
Id: 2226, Vlasnik: 0922
Položaji Srpske vojske na Solunskom frontu
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2258, Vlasnik: 0922
Porušene ulice bombardovanjem u Bitolju 1918.godine
Datum: 1918
Id: 2280, Vlasnik: 0922
Prepreke od žice kod Dobrog polja, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2206, Vlasnik: 0922
Princ Đorđe osmatra neprijateljske položaje
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2257, Vlasnik: 0922
Priprema za let, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2207, Vlasnik: 0922
Pukovnik Tucaković sa štabom na najvišoj čuci, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2211, Vlasnik: 0922
Ranjenici za ručkom
Period: 1915 - 1918
Id: 2290, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Ruševine stanice Drenovo, 1918.godine
Datum: 1918
Id: 2281, Vlasnik: 0922
Sa slave II konjičkog puka, Crna Čuka 1917. godine
Datum: 1917
Id: 2278, Vlasnik: 0922
Sahrana poginulog srpskog vojnika
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2252, Vlasnik: 0922
Slava II konjičkog puka,Crna čuka 1917. godine
Datum: 1917
Id: 2274, Vlasnik: 0922