Na osmatračnici Gruniški Vis, 1918. godine
Autor: N/N
Datum: 1918
Id: 2245, Vlasnik: 0922
na pristaništu u Draču, 1915.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1915
Id: 2198, Vlasnik: 0922
Na Šumovitoj čuci, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2202, Vlasnik: 0922
Na Šumovitoj čuci, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2213, Vlasnik: 0922
Napredovanje Srpske vojske na donjoj danilovoj Kosi, 1917. godine
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2251, Vlasnik: 0922
Oficir ispred zemunice
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2261, Vlasnik: 0922
Panorama G. Požara, 1917.godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2235, Vlasnik: 0922
Parastos i osvećenje spomenika na Budimitačkom groblju, 1917. godine
Datum: 1917
Id: 2267, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Parastos izginulim borcima, Grunište 1917. godine
Datum: 1917
Id: 2276, Vlasnik: 0922
Počast poginulim, 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2246, Vlasnik: 0922
Poginuli i zarobljeni Bugarski vojnici
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2249, Vlasnik: 0922
Pogled na Dobro Polje, 1917.godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2225, Vlasnik: 0922
Pogled na položaj iz Tresine
Autor: V.Vuković
Period: 1915 - 1918
Id: 2215, Vlasnik: 0922