Eskadrila u Vertekopu, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2208, Vlasnik: 0922
Francuski oficir i srpski oficiri u logoru
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2260, Vlasnik: 0922
Francuski vojnik na Solunskom frontu 1918. godine
Autor: N/N
Datum: 1918
Id: 2256, Vlasnik: 0922
Francuzi na Solunskom frontu
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2263, Vlasnik: 0922
Gledaoci pozorišta Jugoslovenske divizije, 1918.godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1918
Id: 2233, Vlasnik: 0922
Iskrcavanje Srpske vojske 02
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2247, Vlasnik: 0922
Izgled
Datum: 1917
Id: 2243, Vlasnik: 0922
Izvlačenje teških topova
Period: 1915 - 1918
Id: 2264, Vlasnik: 0922
Jurišno odeljenje Moravske divizije 1917. godine
Datum: 1917
Id: 2277, Vlasnik: 0922
Kotka posle zauzeća položaja, maja1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2214, Vlasnik: 0922
Major Dragutin Vojinović u bateriji Fiu 02, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2210, Vlasnik: 0922
Major Dragutin Vojinović u bateriji Fiu, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2209, Vlasnik: 0922
Mašinska puška u rovu, 1918. godina
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2250, Vlasnik: 0922
Na Bijik-Dere 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2265, Vlasnik: 0922