Zastava V pešadijskog puka, Miletina kosa
Datum: 1917
Id: 2118, Vlasnik: 0922
Avion
Autor: N/N
Period: 1915 - 1918
Id: 2248, Vlasnik: 0922
Bitolj posle bombardovanja 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2255, Vlasnik: 0922
Bugarski poraz, 1916. godine
Period: 1915 - 1918
Id: 2242, Vlasnik: 0922
Česma u štabu Vardarske divizije u G. Požaru, 1917.godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2234, Vlasnik: 0922
Decembra meseca u rovu na kotki, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2212, Vlasnik: 0922
Dolazak kralja Petra I u Uroševac, 1915.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1915
Id: 2200, Vlasnik: 0922
Dr. Trumbić u štabu Jugoslovenske divizije,D.Požar, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2201, Vlasnik: 0922
Engleski general Korkran u štabu I Vardarske brigade, 1917.godine 01
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2218, Vlasnik: 0922
Engleski general Korkran u štabu I Vardarske brigade, 1917.godine 02
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2220, Vlasnik: 0922
Engleski general Korkran u štabu I Vardarske brigade, 1917.godine 03
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2221, Vlasnik: 0922
Engleski general Korkran u štabu I Vardarske brigade, 1917.godine 04
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2222, Vlasnik: 0922
Engleski general Korkran u štabu I Vardarske brigade, 1917.godine 05
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2223, Vlasnik: 0922