Magdalena i Hristina
Period: 1900 - 1910
Id: 1146, Vlasnik: 0922
Policijski činovnik
Period: 1900 - 1910
Id: 1145, Vlasnik: 0922
Oficiri sa suprugama
Period: 1909 - 1913
Id: 1133, Vlasnik: 7682