Aero-mehaničar Nikola Kolaković u Solunu 1915. godine
Autor: F.Barcouda
Datum: 1915
Id: 2134, Vlasnik: 0922