Na odmoru
Naziv: Na odmoru
Period: 1914 - 1915
Id: 2294, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Fotograf i bolničar Ilija M. Živojinović
Datum: 1918
Id: 2508, Vlasnik: 0922
Stanislav Radosavljević
Datum: 1918
Id: 2509, Vlasnik: 0922