Nemački cepelin oboren u Solunu 1916. godine
Datum: 1916
Id: 2355, Vlasnik: 0922
Oslobođeno stanovništvo posle pada Kajmak-čalana
Datum: 1916
Id: 2359, Vlasnik: 0922
Razbojište na Kajmak-čalanu posle godinu dana
Period: 1914 - 1918
Id: 2362, Vlasnik: 0922
Srpska vojska prelazi preko reke Maće u Albaniji 1915. godine
Datum: 1915
Id: 2357, Vlasnik: 0922
Srpska vojska u lađi na putu iz Krfa za Solun
Period: 1914 - 1918
Id: 2369, Vlasnik: 0922
Srpski oficir u osmatranju prema Kajmak-čalanu
Period: 1914 - 1918
Id: 2337, Vlasnik: 0922