Pešadijski narednik Miloš V. Kostić sa drugom
Autor: Radić Nikola
Datum: 1912
Id: 2302, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Vojnici prilikom odmora
Autor: Radić Nikola
Period: 1914 - 1918
Id: 2303, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić