Državni službenik sa sinom
Period: 1901 - 1910
Id: 703, Vlasnik: 0922
Majka i ćerka
Datum: 0
Id: 712, Vlasnik: 0922
Radivoje iz Ivanjice
Period: 1901 - 1910
Id: 704, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1901 - 1910
Id: 713, Vlasnik: 0922