Evžen Deroko
Naziv: Evžen Deroko
Datum: 0
Id: 708, Vlasnik: 0922
Gospodin Jovke
Datum: 0
Id: 705, Vlasnik: 0922
Mladić sa maramom
Period: 1871 - 1880
Id: 702, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima
Datum: 0
Id: 719, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima i bradom
Datum: 0
Id: 718, Vlasnik: 0922
Muškarac u narodnom odelu
Period: 1871 - 1880
Id: 695, Vlasnik: 0922
Petar Nušić, konjički potporučnik
Datum: 1880
Id: 481, Vlasnik: 0922
Trgovac Mihajlo Stevanović sa drugom
Period: 1875 - 1880
Id: 1548, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Trgovački pomoćnik Mihajlo Stevanović
Datum: 1880
Id: 1549, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Brat i sestra
Period: 1880 - 1885
Id: 1830, Vlasnik: Miloš Jurišić
Devojka sa lepezom
Period: 1880 - 1885
Id: 1831, Vlasnik: Miloš Jurišić
Inžinjer Iraklije Bodi
Period: 1880 - 1885
Id: 1832, Vlasnik: Miloš Jurišić
Milan Stefanović
Period: 1880 - 1885
Id: 1905, Vlasnik: 0922
Bračni par
Naziv: Bračni par
Period: 1881 - 1890
Id: 720, Vlasnik: 0922
Bračni par
Naziv: Bračni par
Period: 1881 - 1890
Id: 825, Vlasnik: 0922
Dečak u stolici
Period: 1881 - 1890
Id: 697, Vlasnik: 0922
Deda i unuka
Naziv: Deda i unuka
Period: 1881 - 1890
Id: 826, Vlasnik: 0922
Devojka sa lepezom
Period: 1881 - 1890
Id: 706, Vlasnik: 0922