Činovnik rečne plovidbe
Period: 1871 - 1880
Id: 958, Vlasnik: 0922
Dama sa mindjušama
Period: 1871 - 1880
Id: 951, Vlasnik: 0922
Dama sa pundjom
Period: 1871 - 1880
Id: 962, Vlasnik: 0922
Dečak
Naziv: Dečak
Period: 1871 - 1880
Id: 970, Vlasnik: 0922
Dva Srpska oficira
Period: 1871 - 1880
Id: 949, Vlasnik: 0922
Gospodja sa cvećem u kosi
Period: 1871 - 1880
Id: 948, Vlasnik: 0922
Gospodja sa cvetćem u pundji
Period: 1871 - 1880
Id: 964, Vlasnik: 0922
Muškarac i žena stoje pored stola
Period: 1871 - 1880
Id: 954, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima i bradom
Period: 1871 - 1880
Id: 950, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima i bradom
Period: 1871 - 1880
Id: 963, Vlasnik: 0922
Muškarac u gradjanskom odelu
Period: 1871 - 1880
Id: 965, Vlasnik: 0922
Muškaric sa brkovima i bradom
Period: 1871 - 1880
Id: 953, Vlasnik: 0922
Sanitetski oficir
Period: 1871 - 1880
Id: 961, Vlasnik: 0922
Vojni pitomac
Naziv: Vojni pitomac
Period: 1871 - 1880
Id: 967, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1871 - 1880
Id: 968, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1871 - 1880
Id: 969, Vlasnik: 0922
Gospodja sa medaljonom
Period: 1881 - 1890
Id: 966, Vlasnik: 0922
Gospodja sa pundjom
Period: 1881 - 1890
Id: 959, Vlasnik: 0922